תיירות בארץ

Misjak reviot shel pealim beavar

Contenidos lingüísticos:

משפטים בזמן עבר הקשורים לטיולים ומקומות בארץ

פעולות:

משחק המקומות

התלמידים ישחקו בקבוצות. המורה מראה תמונה השייכת לעיר או אזור בישראל.

המשימה היאÑ חזרתם מן הארץ וטיילתם ב... מה עשיתם שם?  הקבוצה שכותבת יותר מצליחה.

המשימה> חזרתם מן הארץ וטיילתם ב... מה עשיתם שם?

משחק רביעות זמן עבר

הכתה תשחק בקבוצות של 4 תלמידים. על כל קבוצה לערבב קלפים. כל תלמיד מקבל 4 קלפים.

המטרה של המשחק היא להשיג 4 פעלים בזמן עבר מאותו פועל, לדוגמה הלכתי הלך הלכה הלכנו.

כל תלמיד נותן קלף לבחור.ה שיושב.ת  ימינה עד שישיג את 4 הקלפים.

טיול בישראל

המורה תשאל והתלמידים יענו בפעלים בזמן עבר בגוף ראשון. למשל: בעיר העתיקה ראיתי... בעיר בחדשה ראיתי...

Propuesto por: Iliana Aizenberg

 

Fecha: 1/3/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: Unidad 5