השעה משחק זיכרון

Contenidos lingüísticos: 
השעה

Sugerido como recurso complementario para ejercitar el tema.

 

https://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=224551aa-3b57-4831-ad11-e334c240b8e9&lang=HEB

Fecha: 20/2/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: יחידה 3