חידון זכר נקבה

Contenidos lingüísticos:
שם עצם + שם תואר זכר ונקבה

Sugerido para ejercitar el tema, en forma individual o en parejas.

 

  •  

 

Fecha: 20/2/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: יחידה 2