...שם עצם + שם תואר מיודע ה...ה

Contenidos lingüísticos:
שם עצם + שם תואר מיודע

Recurso de apoyatura visual para enseñar el contenido lingüístico.

Fecha: 20/2/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: יחידה 2