!בלגן בחדר

Contenidos lingüísticos

מילות מקום / רהיטים, חפצים מכשירי הקלמר

Sugerido para ejercitar expresión oral y escrita.

Fecha: 20/2/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: יחידה 3