בניין פעל שלמים, זמן הווה ועבר

Contenidos lingüísticos

בניין פעל שלמים, זמן הווה ועבר

Recurso sugerido como disparador para enseñar zman avar.

Fecha: 1/3/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: Unidad 3