?מה עשית אתמול

Contenidos lingüísticos

פעל ל"ה בעבר

Propuesto por Iliana Aisenberg

 

 

Fecha: 1/3/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: Unidad 3