ש.ב.ח.ה , מספרים, צבעים וכו

Contenidos lingüísticos

מספרים, צבעים וכו'

Recurso sugerido para aprender y ejercitar vocabulario.

Propuesto por Nadia Bromiguer

 

Fecha: 20/2/2019 | Creado por: Nora Beatriz
Categoria: יחידה 2
Comentarios