משחקים מילות יחס

משחקים מילות יחס

Modificado: 1/03/2019

בניין פעל שלמים, זמן הווה ועבר

בניין פעל שלמים, זמן הווה ועבר

Modificado: 1/03/2019

?מה עשית אתמול

?מה עשית אתמול

Modificado: 1/03/2019